Missie en Visie

Zorggroep Kam heeft een hart voor haar cliënten; zij voelen zich bij ons welkom, gerespecteerden rechtvaardig behandeld.

Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons een belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Dit betekent dat we duidelijk, open en eerlijk communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen.

Zorggroep Kam zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren.

Zorggroep Kam staat voor het bieden van een veilige en voor cliënten vertrouwde omgeving. Dit wordt door de hiervoor genoemde professionals gerealiseerd. Zorggroep Kam wil de zorg aan deze mensen door de professionaliteit en stabiliteit waarborgen. Zorggroep Kam heeft een groot bereik waar het de doelgroep en werkgebied betreft.

We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld. Daar staan we voor!

Zorggroep Kam is voornemens deze missie uit te blijven dragen naar cliënten, en zal zich blijven inspannen om samenwerkingsverbanden te continueren en deze indien mogelijk uit te breiden.