Begeleiding

Zorggroep Kam biedt zowel geïndiceerde zorg en niet-geïndiceerde zorg en services.

Binnen een locatie van Zorggroep Kam zijn in principe alle zorgvormen mogelijk.

Op basis van de indicatie en intake wordt gekeken naar de meest passende zorg. Ons uitgangspunt is om in de eerste plaats te kijken naar wat u wel kan in plaats van eventuele beperkingen.

De afspraken worden vastgelegd in het individuele zorgplan. Ook sluit Zorggroep Kam met de cliënt een zorgovereenkomst af. Bij het sluiten van de overeenkomst kunt u aangeven wie van uw naasten u graag als eerste contactpersoon ziet. Met deze persoon zal als eerste contact opgenomen worden als het gaat om algemene en praktische zaken.

Tevens kunt u aangeven wie u wilt dat uw belangen behartigt op zorginhoudelijk gebied of bij beslissingen over uw medische behandeling als u daar zelf niet meer goed toe in staat bent (uw vertegenwoordiger). Dit kan een mentor of curator zijn, maar ook uw echtgeno(o)t(e) of een familielid.